Holenderscy lekarze i ich pacjenci – skutki reformy systemu opieki zdrowotnej w Holandii ad

Zasadniczo ubezpieczyciel pacjenta może odmówić zawarcia umowy z lekarzem tego pacjenta, ale ponieważ pacjenci na ogół chcą wybierać własnych lekarzy, ubezpieczyciele starają się unikać wykluczania lekarzy ze swoich sieci, zamiast tego starają się o wysokiej jakości opiekę ze strony wszystkich lekarzy. Nowa metoda ustalania średnich cen za usługi w oparciu o kombinacje diagnostyczno-lecznicze – zestawy interwencji diagnostycznych, których ceny mogą się nieco różnić w szpitalach – powinny ułatwić konkurencję, po wyeliminowaniu nadmiernej złożoności. W 2008 r. Szpitale będą miały swobodę negocjowania na podstawie ceny i jakości w przypadku 20% usług. Biorąc pod uwagę te ograniczenia oraz fakt, że ubezpieczyciele muszą przyjąć wszystkich kandydatów do standaryzacji podstawowego pakietu ubezpieczeniowego, system ten jest rynkiem regulowanym, a nie w pełni otwartym.
Konsumenci ponoszą teraz większą odpowiedzialność za wybór ubezpieczycieli, którzy oferują optymalną opiekę za najniższą cenę, co teoretycznie jest dobre zarówno dla zdrowia, jak i dla ograniczania kosztów. W 2006 r., W pierwszym roku obowiązywania nowego systemu, o wiele więcej osób wybrało nowego ubezpieczyciela niż w 2005 r. (Łącznie 18% w porównaniu do 3% osób, które miały ubezpieczenie publiczne w 2005 r. I 8% osób, które miały prywatne ubezpieczenie). ubezpieczenie). Udział ten był znacznie niższy w 2007 r. (6%), ale kiedy składki zaczynają się znacznie różnić, więcej konsumentów może się zmienić. Obawiano się, że odsetek holenderskich osób nieubezpieczonych wzrośnie, ale w rzeczywistości o 1,5% jest nieco niższy niż wcześniej.
Wydaje się, że konsumenci przyjęli bardziej aktywną rolę w opiece zdrowotnej. Organizacje konsumenckie biorą udział w negocjacjach z dostawcami, ubezpieczycielami i decydentami oraz są reprezentowane w grupach zadaniowych, które przygotowują profesjonalne wytyczne i wskaźniki wydajności. Generalnie zgadzają się na wyeliminowanie różnicy między ubezpieczeniem publicznym i prywatnym, ale uważnie obserwują, czy obowiązkowe ubezpieczenie na własny rachunek spowoduje, że osoby z chorobami przewlekłymi będą znajdowały się w gorszej sytuacji finansowej. Zostało już ustalone, że pacjenci z przewlekłymi schorzeniami, którzy potrzebują leków na dłuższy okres, otrzymają dodatkową rekompensatę.
Oczekiwana i rzeczywista liczba kontaktów w ramach opieki zdrowotnej i roszczeń dotyczących konsultacji i wydatków w 2006 r. W zakresie ogólnej praktyki ogólnej w Holandii z 2350 zarejestrowanymi uczestnikami. Dostawcy usług opieki zdrowotnej ze swojej strony są bardziej zagrożeni przez nowy system. W trakcie negocjacji z ubezpieczycielami muszą oni udokumentować jakość świadczonej przez siebie opieki, w oparciu o oparte na dowodach wytyczne i wskaźniki wydajności. Lekarze rodzinni, którzy poszukują dodatkowej rekompensaty finansowej, muszą również wykazać swoje zaangażowanie w inicjatywy zmierzające do poprawy jakości. Ponieważ indywidualnym praktykom trudno jest negocjować z ubezpieczycielami, często reprezentują je wspólnicy regionalni. Negocjacje przyniosły już korzystne efekty, w tym poprawę programów opieki zdrowotnej w zakresie chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i lepsze finansowanie personelu pomocniczego. W 2006 r. Lekarze pierwszego kontaktu zgłosili o 17% więcej wniosków o wydatki na konsultację, niż przewidywano, chociaż łączna liczba kontaktów w służbie zdrowia wzrosła tylko o 1,7% (patrz wykres) .2 Wzrost ten sugeruje, że nowy system jest dobrodziejstwem dla lekarzy rodzinnych w dzielnicach o niskich dochodach, ponieważ wypłaty z dawnych systemów były znacznie niższe od odpowiedniej rekompensaty za ich pracę
[hasła pokrewne: szarłat spożywczy, poradnia preluksacyjna, złamanie kompresyjne kręgosłupa ]