Opisy przypadków PML u pacjentów leczonych z powodu luszczycy

W swoich listach dotyczących pacjentów przyjmujących doustny fumaran dimetylu w leczeniu łuszczycy, Ermis i wsp.1 oraz van Oosten i wsp.2 (problem z 25 kwietnia) stwierdzili, że u dwóch pacjentów zdiagnozowano postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię (PML). Fumaran dimetylu jest aktywnym składnikiem Fumadermu, który od 1994 roku jest zarejestrowany w leczeniu łuszczycy w Niemczech. Leukopenia i limfopenia są znanymi działaniami niepożądanymi takiej terapii. Podsumowanie właściwości produktu Fumaderm oraz aktualne wytyczne zalecają, aby u wszystkich pacjentów przyjmujących lek różnicować miano krwi co 2 do 3 miesięcy, a lek należy przerwać, jeśli liczba leukocytów jest mniejsza niż 3000 na milimetr sześcienny lub limfocyt liczba jest mniejsza niż 500 na milimetr sześcienny.3,4 W bazie danych bezpieczeństwa niemieckiej agencji lekowej (BfArM), obejmującej ponad 180 000 pacjento-lat ekspozycji na Fumaderm, nie udokumentowano żadnych przypadk ów PML u pacjentów, u których te zasady były stosowany. Przeciwnie, we wszystkich przypadkach PML obserwowanych w związku z terapią fumaranem dimetylu, lekarze nie leczą odpowiednio limfopenii. Dwaj pacjenci, którzy są opisani w czasopiśmie, mieli liczbę limfocytów poniżej progu 500 na milimetr sześcienny przez ponad 2 lata. Wydaje się zatem, że te przypadki PML wystąpiły po długotrwałej, ciężkiej limfopenii, którą zidentyfikowano jako główny czynnik ryzyka dla PML.5. Ulrich Mrowietz, MD Uniwersyteckie Centrum Medyczne Schleswig-Holstein, Kiel, Niemcy uni-kiel.de Kristian Reich, MD Dermatologikum Hamburg, Hamburg, Niemcy Dr Mrowietz zgłasza otrzymywanie opłat za wykłady i podróży od firm AbbVie, Almirall Hermal, BASF, Biogen Idec, Celgene, Centocor, Forward Pharma, Janssen, Leo Pharma, Medac, MSD, Miltenyi Biotec, Novartis, Pfizer, VBL Therapeutics i XenoPort, otrzymywanie grantów edukacyjnych od AbbVie, Biogen Idec, Janssen, Novartis i Pfizer oraz udział w badaniach klinicznych sponsorowanych przez firmę AbbVie, Almirall Hermal, Amgen, Biogen Idec, Celgene, Centocor, Eli Lilly, Forward Pharma, Janssen, Leo Pharma, Medac, MSD, Novartis, Pfizer, Teva i VBL Therapeutics. Dr Reich zgłasza otrzymywanie kosztów podróży i opłat za wykłady od firm AbbVie, Almirall Hermal, Basilea, Biogen Idec, Celgene, Centocor, Forward Pharma, Janssen, Leo Pharma, Medac, MSD, Miltenyi Biotec, Novartis, Ocean Pharma, Pfizer i UCB, otrzymywanie grantów edukacyjnych od AbbVie, Biogen Idec, Janssen, MSD, Novartis i Pfizer oraz udział w badaniach klinicznych sponsorowanych przez firmę AbbVie, Almirall Hermal, Amgen, Biogen Idec, Celgene, Centocor, Eli Lilly, Forward Pharma, Galderma, Janssen, Leo Pharma, Medac, MSD, Novartis i Pfizer. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Ermis U, Weis J, Schulz JB. PML u pacjenta leczonego kwasem fumarowym. N Engl J Med 2013; 368: 1657-1658 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. van Oosten BW, Killestein J, Barkhof F, Polman CH, Wattjes MP. PML u pacjenta leczonego fumaranem dimetylu z farmaceutycznej mieszanki. N Engl J Med 2013; 368: 1658-1659 [Erratum, N Engl J Med 2013; 368: 1950.] Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 3. Rostami Yazdi M, Mrowietz U. Estry kwasu fumarowego. Clin Dermatol 2008; 26: 522-526 Crossref Web of Science Medline 4. Nast A, Boehncke WH, Mrowietz U, i in. S3 – wytyczne dotyczące leczenia łuszczycy zwyczajnej (wersja angielska): aktualizacja. J Dtsch Dermatol Ges 2012; 10: Suppl 2: S1-S95 Crossref Web of Science 5. Bellizzi A, Nardis C, Anzivino E, i in. Reaktywacja ludzkich i polichawirusowych mechanizmów patomechanicznych postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii i raka w erze terapii przeciwciałami monoklonalnymi. J Neurovirol 2012; 18: 1-11 Crossref Web of Science Medline W odpowiedzi na doniesienia o przypadkach PML, Sweetser i w sp. (Wydanie 25 kwietnia) opisuje pacjenta z historią sarkoidozy, u którego rozpoznano PML po miesiącu ekspozycji na Fumaderm w leczeniu łuszczycy. Ten opis był prawdopodobnie oparty na formie raportu zdarzeń niepożądanych, który był częściowo niejednoznaczny, jak zaznaczono teraz. Jednak opisywana pacjentka, która ma obecnie 61 lat, była nieustannie leczona preparatem Fumaderm od sierpnia 2006 r. Do października 2009 r., Zanim PML została potwierdzona i leczona w naszym oddziale w listopadzie 2009 r. Zanotowała początek objawów PML we wrześniu. 2009. Pacjent odzyskał objawy łagodne do umiarkowanych. Na początku leczenia Fumadermem limfocytopenia stopnia 2 lub 3 rozwinęła się i utrzymywała w trakcie leczenia (minimalna liczba limfocytów, 445 na milimetr sześcienny) W tym czasie dawka leku Fumaderm była zwężona od 480 mg fumaranu dimetylu i 380 mg fumaranu monoetylu do 60 / 47,5 mg na dzień. Po rozpoznaniu sarkoidozy płucnej podczas biopsji w lipcu 2 005 r., Pacjent był leczony doustnym [patrz też: Psycholog Wrocław, psychologia pracy, kardiolog kielce ]

[podobne: dekstran, bupropion, aluminium 7075 ]
[hasła pokrewne: jak oddać krew, poradnia preluksacyjna, półpasiec u dzieci zdjęcia ]